วันพ่อแห่งชาติ

IMG_0176วันที่ 5 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนำโดยท่านผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ได้ร่วมร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยพิธีช่วงเช้า ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพิธีตอนเย็น ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวร

Share