• Home »
  • กิจกรรม »
  • คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประชุม ณ โรงเรียน เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประชุม ณ โรงเรียน เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 

 

 

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.oo น. ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดย นายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะที่ปรึกษาได้พบปะประชุมร่วมกับคณะครู สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ทั้งนี้ได้แจ้งนโยบายเกี่ยวกับ  AEC  เขตปกครองเศรษฐกิจพิเศษ  และในการนี้ถือโอกาสได้มอบเสื้อประจำโรงเรียนแต่ละโรงเรียนให้กับคณะคุณครู สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

DMSIMG_0053

Share