• Home »
  • กิจกรรม »
  • พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี

ถวายราชสดุดี

ถวายราชสดุดี

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนำโดยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสุเทพ  วันฟั่น นางสาวปรัชญารัตน์  เพ็ชรกำแหง พร้อมด้วยคณะครู ลูกเสือสามัญ เนตรนารีและลูกเสือสำรอง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ร่วมน้อมรำลึกในวันมหาธีรราชเจ้า คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรีไทย กิจกรรมในวันนี้ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดทำพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระ          มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรีไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคณะลูกเสือไทย หลังจากเสร็จพิธีแล้วคณะผู้นำลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง เนตรนารี ได้นำลูกเสือ สามัญ ลุกเสือสำรองและเนตรนารี ปฏิบัติภารกิจบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะบริเวณรอบๆโรงเรียน

Share