กิจกรรมการทำกระทง

DMSIMG_0456

วันอังคารที่ 24 พฤสจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้ทำกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากใบตอง โดยมีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์จัดทำกระทงใบตองในครั้งนี้ด้วย อีีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นและนักเรียนได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีทำกระทงอีกด้วย ทั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยทางโรงเรียนขอนำภาพที่แสนจะอบอุ่นสนุกสนานและเป็นกันเองมาให้รับชม

DMSIMG_0466    DMSIMG_0478 DMSIMG_0491 DMSIMG_0489 DMSIMG_0476 DMSIMG_0473 DMSIMG_0472 DMSIMG_0449 DMSIMG_0457 10424297_1492135744391784_78542104245160200_n DMSIMG_0483 DMSIMG_0500 DMSIMG_0516 DMSIMG_0494 DMSIMG_0519

Share