กิจกรรมลอยกระทง ระดับชั้นปฐมวัย

กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมลอยกระทง

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายภิรมย์  ทองคุ้ม ผู้อำนวยกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูพร้อมด้วยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ปฐมวัย ได้จัดให้มีกิจกรรมลอยกระทงทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยร่วมลอยกระทงกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและปฐมวัยและให้นักเรียนได้อนุรักษ์และหวงแหนในวัฒนธรรมและเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อนุรักษ์สายน้ำที่บ่งบอกบอกถึงความเป็นมาว่าแต่ไหนแต่ไรคนไทยได้ดำรงชีวิตควบคู่ไปกับสายน้ำนทีคู่กันโดยตลอดเปรียบเสมือนน้ำคือชีวิต และใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในอดีตดังนั้น ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ถือเป็นการสักการะขมาต่อพระแม่คงคาที่ให้เราได้ใช้บริโภคในชีวิตประวันด้วย

DMSIMG_0369DMSIMG_0395 DMSIMG_0355DMSIMG_0400DMSIMG_0404DMSIMG_0408DMSIMG_0410DMSIMG_0415 DMSIMG_0413 DMSIMG_0416 DMSIMG_0418DMSIMG_0433 DMSIMG_0431 DMSIMG_0430 DMSIMG_0429 DMSIMG_0425 DMSIMG_0418 DMSIMG_0393 DMSIMG_0386 DMSIMG_0383 DMSIMG_0384 DMSIMG_0379 DMSIMG_0356 DMSIMG_0351 DMSIMG_0353

Share