พิธีซ้อมการถวายราชสดุดี

พิธีซ้อม

พิธีซ้อม

วันอังคารที่ 24  พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  นำโดยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและลูกเสือ-เนตรนารี ได้ร่วมซ้อมพิธีการถวายราชสดุดี พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

DMSIMG_0346 DMSIMG_0342 DMSIMG_0338 DMSIMG_0337 DMSIMG_0334 DMSIMG_0332 DMSIMG_0328

พิธีซ้อมถวายราชสดุดี

พิธีซ้อมถวายราชสดุดี

Share