กาดเซยอง

DMSddd

ทุกๆวันเสาร์ทางอำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับร้านค้าต่างๆได้จัดกิจกรรมตลาดนัดกาดเซยอง ณ ศาลสมเด็จ ในงานนี้มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกชมประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขอเชิญชวนร่วมชมอุดหนุนสินค้าที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมกาดเซยองโดยมีสินค้า ขนมชั้นและวุ้นแฟนซี ประเภทอาหารหวานที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีสินค้าหลากหลายชนิดรวมทั้งการแสดง วงดนตรีโดยนักเรียนเพื่อให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

DMSdd DMSd

Share