โครงการ สอบธรรมะก้าวหน้า

ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นี้ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วมีกำหนดการสอบ โครงการธรรมะก้าวหน้า ณ อาคารตรีชวา โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมสอบแข่งขันในครั้งนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. เด็กชายยศพร            สุภาพ

2. เด็กชายถิระนา          คำหา

3. เด็กชายธนโชติ         ม่วงตั้น

4. เด็กชายพีรัชชัย         เอื้ออารีย์กูล

5.  เด็กชายณชพล         ต๊ะสุ

6. เด็กชายสุรพล            เก่งไฉไล

7. เด็กหญิงอัญญามณี   หน่อคำสุก

8. เด็กหญิงนานาดีจ่อ

9. เด็กหญิงอรวี

10. เด็กหญิงกัลยรัตน์     กล้าแข็ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

11. เด็กชายทนงศักดิ์

12. เด็กชายมงคล           ดงดอน

13. เด็กหญิงวรรณวิศา

14. เด็กหญิงซารีนา        มะแซ

15. เด็กหญิงกานต์ธีรา   วงศ์ประสิทธิ์

16. เด็กหญิงเกวลี          ปัญโสภา

17. เด็กหญิงรตา            พิลาสชวนพิศ

18. เด็กหญิงสุกันยา

19. เด็กหญิงดารารัตน์    หลอดแก้ว

20. เด็กหญิงณัฐญาวี     ศรีวงศ์

 

Share