กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2558

DMS11วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นี้ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว” ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในวันดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา  07.00 น. – 08.30 น.                ลงทะเบียนรับเคียวเกี่ยวข้าว

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.                 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำพิธีแรกเกี่ยวข้าว โดยคุณเย็น หมวกน้อย

เวลา 09.00 น. – 09.20 น.                 ประธานในพิธีทำพิธีเปิดงานและเกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์ จำนวน 9 กำมือ

เวลา 09.30 น.                                    ทุกภาคส่วนร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว

เวลา 11.00 น.                                     แขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารร่วมกัน

DMSimages

Share