กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

             วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                       ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย นายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธี

DMSIMG_0243DMSIMG_0126 DMSIMG_0104 DMSIMG_0087 DMSIMG_0146 DMSIMG_0063 DMSIMG_0013 DMSIMG_0022 DMSIMG_0060 DMSIMG_0320 DMSIMG_0302 DMSIMG_0297 DMSIMG_0273 DMSIMG_0243 DMSIMG_0226DMSIMG_0226

Share