• Home »
  • กิจกรรม »
  • พิธีมอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ยากจน ปีการศึกษา 2563
พิธีมอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ยากจน ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ยากจน ปีการศึกษา 2563

         วันที่ 17 กันยายน 2563 พิธีมอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ยากจน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 

Share