ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ป.1-6 สามารถมารับนมโรงเรียนได้ในเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ป.1-6 สามารถมารับนมโรงเรียนได้ในเวลาราชการ

         ประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถมารับนมโรงเรียนของนักเรียน ณ อาคารระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และอาคารระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Share