• Home »
  • กิจกรรม »
  • ออกสำรวจเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์
ออกสำรวจเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์

ออกสำรวจเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์

           โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โดยคณะครู ได้ออกสำรวจเพื่อสำหรับเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยได้เดินทางไปบ้านของนักเรียน พร้อมทั้งพบปะผู้ปกครอง และชี้แจงเรื่องการเรียนออนไลน์ โดยมีเอกสารการเรียนแจกให้นักเรียน เพื่อเอาไว้ใช้ประกอบการเรียนออนไลน์

 

Share