• Home »
  • กิจกรรม »
  • พิธีเปิดตู้ปั๋นกิ๋นปั๋นสุข โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
พิธีเปิดตู้ปั๋นกิ๋นปั๋นสุข โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

พิธีเปิดตู้ปั๋นกิ๋นปั๋นสุข โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

          พิธีเปิดตู้ปั๋นกิ๋นปั๋นสุข ในวันที่ 20 พ.ค. 63 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 

Share