คนเก่งศรีดอนแก้ว นางสาวพนิดา สิงห์ชูชัย O-NET 100 คะแนนเต็ม

คนเก่งศรีดอนแก้ว นางสาวพนิดา สิงห์ชูชัย O-NET 100 คะแนนเต็ม

          ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งศรีดอนแก้ว นางสาวพนิดา สิงห์ชูชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนน O-NET คณิคศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2562

Share