• Home »
  • กิจกรรม »
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคนเก่งใน โรงเรียนท้องถิ่น ระดับเขตที่ 17
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคนเก่งใน โรงเรียนท้องถิ่น ระดับเขตที่ 17

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคนเก่งใน โรงเรียนท้องถิ่น ระดับเขตที่ 17

         โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคนเก่งใน โรงเรียนท้องถิ่น ระดับเขตที่ 17 ณ เทศบาลนครพิษณุโลก สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share