เข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

 

 

 

วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2558  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด  โดยคณะครูโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 

 

DMSIMG_0703

Share