กิจกรรมขยะแลกผักปลอดสารพิษ

กิจกรรมขยะแลกผักปลอดสารพิษ

         วันที่ 9 มีนาคม 2563  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ได้จัดกิจกรรมขยะแลกผักปลอดสารพิษ  ซึ่งเด็กนักเรียน และคณะผู้ปกครอง ให้ความสนใจ เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  โดยแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ แล้วนำมาชั่งน้ำหนัก เพื่อรับชุดผักทอด ตามความเหมาะสม

 

Share