• Home »
 • กิจกรรม »
 • รณรงค์วิธีการป้องกัน รับมือ ไวรัสโคโรน่า COVID 19
รณรงค์วิธีการป้องกัน รับมือ ไวรัสโคโรน่า COVID 19

รณรงค์วิธีการป้องกัน รับมือ ไวรัสโคโรน่า COVID 19

           โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ร่วมกิจกรรมรณรงค์วิธีการป้องกัน รับมือ ไวรัสโคโรน่า COVID 19  ซึ่งในช่วงนี้โรคนี้กำลังระบาดหนักในหลายประเทศ รวมไปถึงประเทศไทยก็มีผู้ติดเชื้อบ้างแล้ว ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันตัวเอง เตรียมพร้อมรับมือกับโรคนี้

         ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีวิธีการรับมือ ดังนี้

 1. เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
 2. เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น
 3. ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
 4. หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
 5. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม
 6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ
 7. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด
 8. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น
 9. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ
 10. ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที!!!

 

Share