• Home »
  • กิจกรรม »
  • โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2563 ณ ชุมชนสองแคว 2
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2563 ณ ชุมชนสองแคว 2

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2563 ณ ชุมชนสองแคว 2

         คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2563 ณ ชุมชนสองแคว 2  เพื่อพูดคุยปัญหา  รับฟังความคิดเห็นจากชาวบาน  ร่วมถึงชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น คำถาม  หรือสอบถามปํญหาต่าง ๆ ได้

 

Share