กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

         โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา  2562  โดยได้มีลูกเสือ  เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม  โดยได้ออกค่ายพักแรม  กางเต้นท์  รวมไปถึงกิจกรรมประจำด่านต่างๆ  สร้างความสนุกสนาน  และได้ประสบการณ์ให้แก่ลูกเสือ  เนตรนารี

 

 

Share