• Home »
  • กิจกรรม »
  • ซ้อมแผนเรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟ
ซ้อมแผนเรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟ

ซ้อมแผนเรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟ

         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 13.00 – 16.30 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ นครเเม่สอด พร้อมรถกระช้า 22 เมตร รถดับเพลิง ออกอบรมซ้อมแผนเรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟ ในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเเก้ว ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับความร่วมมือจากครูเเละนักเรียนเป็นอย่างดี ทางฝ่ายป้องกันฯ ขอขอบคุณครับ

 

Share