• Home »
  • กิจกรรม »
  • โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2563 ณ ชุมชนอินทรคีรี
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2563 ณ ชุมชนอินทรคีรี

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2563 ณ ชุมชนอินทรคีรี

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2563 ณ ชุมชนอินทรคีรี

         โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลนครแม่สอด

 

Share