• Home »
  • กิจกรรม »
  • โครงการ”เมืองตากสะอาด ปราศจากโฟม” ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด
โครงการ”เมืองตากสะอาด ปราศจากโฟม” ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

โครงการ”เมืองตากสะอาด ปราศจากโฟม” ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

 

         12/02/63  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ได้นำวงดุริยางค์เข้าร่วมขบวนรณรงค์โครงการ”เมืองตากสะอาด ปราศจากโฟม” ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  โดยมีโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมขบวนในครั้งนี้ด้วย

 

Share