สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2562

สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2562

            การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2562  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 

Share