โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมลงแขกดำนา ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ ที่  25 กรกฏาคม 2558  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมลงแขกดำนา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรนาอินทรีย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมดำนาสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นปีที่ 11 ของกิจกรรมการลงแขกดำนา

DMS100_9600 DMS100_9600 DMS100_9534 DMS100_9581 DMS100_9587

 

 

 

 

Share