การประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

การประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.

         นายอนันต์ ตาวงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา การนี้ นางวาสนา เบ้านี เลขานุการ ได้เสนอให้มีการเปิดห้องเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ

 

Share