• Home »
  • กิจกรรม »
  • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  อ.แม่สอด  จ.ตาก  ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

         โดยจะพูดคุยถึงเรื่องกิจกรรมของนักเรียน  กิจกรรมภายในโรงเรียน  และกิจกรรมที่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน  และแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมรับฟัง และชี้แจงร่วมกัน

 

Share