• Home »
  • กิจกรรม »
  • การประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ บรรยายธรรม ปี 63
การประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ บรรยายธรรม ปี 63

การประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ บรรยายธรรม ปี 63

         วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม ประจำปี 2563 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้จัดโครงการขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำหลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะความสงบสุขความเจริญต่อตนเองครอบครัวและสังคม โดยแบ่งการประกวดตามระดับช่วงชั้น 4 ระดับ ทีมละ 5 คน ซึ่งมีสถานศึกษาต่างๆส่งทีมเข้าร่วมการประกวด รวม 35 ทีม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาชายล้วน 4 ทีม ระดับประถมศึกษาหญิงล้วน 10 ทีม ระดับมัธยมศึกษาชายล้วน 7 ทีม ระดับมัธยมศึกษาหญิงล้วน 14 ทีม ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจำนวน1ทีม และรองชนะเลิศ จำนวน 2 ทีมของแต่ละประเภท จะเป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดระดับภาคต่อไป

         ในส่วนของการประกวดบรรยายธรรม แบ่งเป็น 4 ช่วงชั้นการศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้นระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานศึกษาต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด รวม 32 คน ซึ่งนักเรียนผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ จำนวน 2 คนของแต่ละช่วงชั้นการศึกษา จะเป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดในระดับภาคต่อไป ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ขอขอบคุณข้อมูล  :  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1254131

Share