• Home »
  • กิจกรรม »
  • แนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากเทคนิคแม่สอด
แนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากเทคนิคแม่สอด

แนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากเทคนิคแม่สอด

         วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้มาแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่กำลังจะจบ เพื่อให้แนวทางในการศึกษาต่อในระดับอาชีพ  ซึ่งเด็กนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  รวมไปถึงมีรุ่นพี่จาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่กำลังศึกษาอยู่ มาให้ความรู้  ข้อมูล  และตอบปัญหาที่น้องๆ อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มขึ้น

Share