ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

▪️นักเรียนก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1)
▪️ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
▪️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

         📌 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน หรือดาวโหลดใบสมัครได้ใน www.dms.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share