ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)

ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)

ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)

         จากการเรียนการสอน สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105) โดยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์

🌾ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศไทย
🌾หุงจะมีความนุ่มพอดีมี กลิ่นหอม เมื่อข้าวเย็นตัวลงข้าวจะไม่แข็งตัว

สนใจติดต่อ
📞 055-531494
📧 donkeaw909@gmail.com

Share