เชิญร่วมงานนิทรรศการ “รักษ์ไทย รักษ์ธรรม” วันที่ 25-27 ก.ค.62

เชิญร่วมงานนิทรรศการ “รักษ์ไทย รักษ์ธรรม” วันที่ 25-27 ก.ค.62

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “รักษ์ไทย รักษ์ธรรม”

ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสยามบรมราชกุมารี
ชั้น ๑ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชิม อาหารคาวหวานในวรรณคดี
ชม การแสดงชุด กราวเงาะ

 

Share