เชิญชวนร่วมกิจกรรม “การลงแขกดำนาข้าว”

เชิญชวนร่วมกิจกรรม “การลงแขกดำนาข้าว”

ชิญชวนร่วมกิจกรรม “การลงแขกดำนาข้าว” ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม นี้ เริ่มตั้งแต่ 8.30 น. มาร่วมสืบสวนประเพณีที่ดีงามของไทย กันเยอะๆ นะครับ

Share