• Home »
  • กิจกรรม »
  • กิจกรรมศึกษาดูงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯ
กิจกรรมศึกษาดูงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯ

กิจกรรมศึกษาดูงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมศึกษาดูงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

          โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ณ  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  ซึ่งเด็กๆ ได้รับความรู้เพิ่มเติม ได้เรียนรู้นอกสถานที่  ได้แนวทางมาประยุกต์ใช้ ได้ประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อการเรียนรู้ในอนาคต โดยเด็กๆ ได้เรียนรู้อาชีพ

          โดยการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคามวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา -เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา  2562  เพื่อคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภาค  ภาคเหนือ โดยกำหนดจัดการประกวดในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2562

 

 

Share