• Home »
  • กิจกรรม »
  • เจ้าหน้าที่ คลินิคชุมชนอบอุ่นมาให้ความรู้และตรวจวัดความดัน ฯ
เจ้าหน้าที่ คลินิคชุมชนอบอุ่นมาให้ความรู้และตรวจวัดความดัน ฯ

เจ้าหน้าที่ คลินิคชุมชนอบอุ่นมาให้ความรู้และตรวจวัดความดัน ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         เจ้าหน้าที่ คลินิคชุมชนอบอุ่นมาให้ความรู้และตรวจวัดความดันให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ทำให้เด็กๆ ส่วนใหญ่เจ็บป่วย หรือมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัด เจ้าหน้าที่จึงมาให้ความรู้แก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ในเรื่องวิธีดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัด รวมไปถึงโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ โดยมียุงลายเป็นพาหะ

Share