รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาพม่า

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
https://drive.google.com/file/d/1kPyNXxf0jdM-p7M8i5O7Y6QIIAOmOuui/view?fbclid=IwAR2Ou77RGKezz75cv6sgb5E_dGtkXNtcwsDKBuUY-G8ZISusWTw_qk8K8Us

Share