• Home »
  • กิจกรรม »
  • พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  เวลา 10:00 น.

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบำเพ็ญประโยชน์ของคณะลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

         โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์  นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณ และพิธีสวนสนาม

 

Share