26 มิถุนายน วันสุนทรภู่กวีเอกของไทย

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  กวีเอกศรีสี่สมัยของไทย  โดย นายปรีชา  ฝ่ายคำตา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกและตระหนักถึงความสำคัญและได้เรียนรู้ถึงผลงานของท่านสุนทรภู่ที่มีคุณค่าต่อคนไทยรุ่นหลัง

 

DMSIMG_1179 DMSIMG_1183 DMSIMG_1188 DMSIMG_1207 DMSIMG_1213 DMSIMG_1214 DMSIMG_1249 DMSIMG_1276

 

 

Share