• Home »
  • กิจกรรม »
  • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

          เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

         โดยในวันนี้บรรดาลูกเสือไทยจะจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียน หรือสถานที่ต่าง ๆ เช่น ณ สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ ที่ทุก ๆ ปี จะมีเหล่าลูกเสือจำนวนกว่าหมื่นคนมาร่วมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

 

Share