• Home »
  • กิจกรรม »
  • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2561  

         โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงในวันนี้ยังเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  ในกิจกรรมก็มีการประกวดวาดภาพ ระบายสี แต่งกลอน  รวมไปถึงกิจกรรมบนเวที แต่งกายแฟนซีของเด็กนักเรียน สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กนักเรียน รวมไปถึงกิจกรรมตอบคำถาม ซึ่งก็ได้รับรางวัลกันไปมากมาย

 “สุนทรภู่ กวีเอกของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ มีผลงานดีเด่น และทรงคุณค่าเป็นกวีที่มีชื่อเสียง องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ท่านเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครอบรอบ 200 ปีเกิดของท่าน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2529 และให้ถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่”

 

Share