ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วัน เสาร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Share