• Home »
  • กิจกรรม »
  • โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์

วันที่  8  มิถุนายน  2561

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  จัดกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์  โดยมีคณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อเรียนรู้การทำนาอินทรีย์  มีวิทยากรมาให้ความรู้  รวมไปถึงสาธิตวิธีการทำนา  ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้  รวมไปถึงได้ทำนาจริง  ทำได้เด็กมีความรู้  มีประสบการณ์  รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

Share