• Home »
  • กิจกรรม »
  • บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ดูงานที่โรงเรียน
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ดูงานที่โรงเรียน

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ดูงานที่โรงเรียน

         วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 

Share