• Home »
  • กิจกรรม »
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมเก็บเมล็ดข้าวในนาอินทรีย์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมเก็บเมล็ดข้าวในนาอินทรีย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมเก็บเมล็ดข้าวในนาอินทรีย์

         วันศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน 2560  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ร่วมเก็บเมล็ดข้าวในนาอินทรีย์ ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  การทำนาอินทรีย์  กิจกรรมเก็บเมล็ดข้าวในแปลงนา  รู้คุณค่าแต่เยาว์วัย

 

Share