สุขภาพฟันดียิ้มสวย

 

วันพุธ ที่ 24 กรกฏาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้รับการตรวจสุขภาพฟันจากเจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอด ณ อาคารตรีชวา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

IMG_0147

Share