กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

         วันที่ 21 พ.ย. 60 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว  โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  การทำนาอินทรีย์  โดยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวข้าว

         กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว  นี้เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ  นอกจากนี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมและยังเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา

 

 

 

 

Share