ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

         วันที่ 11 พ.ย.2560  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560

 

 

Share