กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

11012965_1598799467058744_3053523577423144204_n

ด้วยทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมการหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันสำคัญของศาสนา เพื่อให้เห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และปฏิบัติตนตามกิจกรรมของพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง โดยจะจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๑๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

Share