• Home »
  • กิจกรรม »
  • ปัจฉิมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา2558
ปัจฉิมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา2558

ปัจฉิมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา2558

DMSIMG_0421

วันที่ 17 เมษายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดพิธีปัจฉิมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

Share